top of page
Tangen-LindholmStrandpark.jpg

VIS HENSYN

SÆLEN Solsidens Badeklub nyder Tangen

Til badende fra badebroen på Tangen, Lindholm Strandpark.

Vi er nu ca. 400 medlemmer i Sælen, Solsidens Badeklub, som er brugere af badebroen på tangen i Lindholm Strandpark.


Men også folk uden for badeklubben søger ud for at bade, da det er en af få muligheder for at bade i fjorden på Nørresundbysiden.

For at undgå P-problemer for dem, som kommer i bil, henstilles medlemmerne til parkeringsmuligheder på stikvejene til parken: Kummerowsvej, Strand Allé, Gadegårdsvej (hvor der er en P-plads), eller Søvangen, og undgå parkering på private parkeringspladser på Anders Nielsens Vej, da dette er forbudt og kan medføre udstedelse af parkeringsafgift.

Forside: Welcome
bottom of page